Πρόσληψη 12 Εργατών στο Δήμο Γρεβενών

  • Γρεβενά, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/08/2017
  • Εμφανίσεις 159
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία