Πρόσληψη 12 Υδρονομέων στο Δήμο Νέας Ζίχνης

  • Νέα Ζίχνη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/03/2018
  • Εμφανίσεις 180
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµικά όργανα, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 09-3-2018 έως και την 19-3-2018 στο ∆ηµαρχείο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Πληροφορίες: τηλ. 23243 50618, 23243 50602

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία