Πρόσληψη 124 ατόμων στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2018
  • Εμφανίσεις 326
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 124 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιου ορισμένου χρόνου 4 μηνών με δυνατότητα παράτασης.

 

104

1

105

1

106

2

107

2

108

1

109

1

110

1

111

2

112

1

113

8

114

12

115

4

116

1

117

1

118

1

119

1

120

1

121

2

122

1

123

2

124

1

125

1

126

2

127

1

128

1

129

1

130

2

131

1

132

2

133

2

134

2

135

1

136

19

137

23

138

14

139

2

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Γεωπονικές, Γεωπονικές Επιστήμες, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία