Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δήμο Σκιάθου

  • Σκιάθος, Skiathos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2018
  • Εμφανίσεις 98
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία