Πρόσληψη 13 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

  • Διόν Όλυμπος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 69
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία