Πρόσληψη 14 ατόμων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Εμφανίσεις 309
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 14 θέσεων και ειδικότερα:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική