Πρόσληψη 14 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ | Ν. Αττικής, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Αχαΐας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 87
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα