Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

  • Αγία Παρασκευή, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 80
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική