Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Λοκρών

  • Λοκροί
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2018
  • Εμφανίσεις 131
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα