Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Λοκρών

  • Λοκρές, Φθιώτιδα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/06/2017
  • Εμφανίσεις 210
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2017 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Οδηγός Υδροφόρας
  • 3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 
  • 2 ΥΕ Εργατών Φύλαξης ΧΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
  • 8 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα