Πρόσληψη 147 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/07/2018
  • Εμφανίσεις 185
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 147 ατόμων για 5 μήνες.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 378400

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία