Πρόσληψη 155 ατόμων στη Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδα Υγείας Α.Ε.

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 397
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμη Πληροφορικής, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα