Πρόσληψη 158 Διοικητών Υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 294
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD).

Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

1. διαμόρφωση πολιτικών,

2. παραγωγή έργου,

3. διαχείριση πόρων.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 158

Aναλυτικότερα: 158 Διοικητικοί Υπάλληλοι στα θεμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 10 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό