Πρόσληψη 16 ατόμων στο Δήμο Αιγιαλείας

  • Αιγιάλεια, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 86
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αιγιαλείας με δύο προκηρύξεις ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνοτ, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος