Πρόσληψη 16 Καθαριστών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
  • Εμφανίσεις 200
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη