Πρόσληψη 17 Φυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

  • Αγρίνιο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 165
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ΥΕ Φυλάκων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα