Πρόσληψη 18 ατόμων στα ΕΛΤΑ | Ν. Άρτας – Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων – Κέρκυρας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 355
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος