Πρόσληψη 18 ατόμων στα ΕΛΤΑ | Ν. Καστοριάς – Κοζάνης – Φλώρινας – Πέλλας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 281
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τους Νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας και Φλώρινας ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία