Πρόσληψη 18 ατόμων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/02/2018
  • Εμφανίσεις 271
Επισκόπηση θέσης εργασίας

1. Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στη Λογιστική
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

2.Διεύθυνση Λειτουργίας
Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς
Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

3.Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα
Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων

4.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ

5.Τμήμα Πληροφορικής
Δύο (2) Junior Προγραμματιστές
Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή
Έναν (1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων

Θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα). Επίσης, να αναφέρεται και η Διεύθυνση στην οποία απευθύνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: recruitment@trainose.gr.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.trainose.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική