Πρόσληψη 18 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

  • Χαλάνδρι, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/06/2017
  • Εμφανίσεις 309
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας Δύο (2) Τρεις μήνες
2    ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων Τέσσερις  (4) Τρεις μήνες
3 ΥΕ Φύλακες Έξι (6) Τρεις μήνες
4 ΔΕ Κηπουροί Οχτώ (8) Τρεις μήνες

 

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική