Πρόσληψη 19 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

  • Περιστέρι, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 205
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική