Πρόσληψη 19 ατόμων στο Δήμο Πύργου

  • Πύργος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 85
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος