Πρόσληψη 196 ατόμων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

  • Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία, Μεσογείων, Αθήνα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2017
  • Εμφανίσεις 437
Επισκόπηση θέσης εργασίας

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 5 ∆Ε Προσωπικό Φύλαξης – Ασφάλειας
  • 136 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών)
  • 55 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόµων- διανοµείς φαγητού) 

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική