Πρόσληψη 2 ατόμων Βοηθητικού Προσωπικού στον Ενιαίο Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας

  • Σκύδρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 126
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία