Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

  • Χανιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 75
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για το υποέργο «Μόνιμη έκθεση των συλλογών του αρχαιολογικού μουσείου Χανίων» της πράξης «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου αρχαιολογικού μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη