Πρόσληψη 2 ατόμων στον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

  • Ελληνικό Αργυρούπολη, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/12/2017
  • Εμφανίσεις 140
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική