Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Αργιθέας

  • Αργιθέα, Καρδίτσα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 149
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία