Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Βόλβης

  • Βόλβη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 155
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

 

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία