Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/07/2018
  • Εμφανίσεις 81
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 2014-2020, από 1/8 έως 31/12/2018, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία