Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Καλαμαριάς

  • Καλαμαριά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 254
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για το έργο REACT – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki, έως τις 31/12, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία