Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

  • Καρπενήσι, Ευρυτανία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/11/2017
  • Εμφανίσεις 155
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα