Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Παλλήνης

  • Παλλήνη, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/12/2016
  • Εμφανίσεις 320
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

  • 1 ΔΕ Οδηγός (Δ’ Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική