Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Σκοπέλου

  • Σκόπελος, Σποράδες, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/12/2017
  • Εμφανίσεις 228
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία