Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2017
  • Εμφανίσεις 211
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την ΠΕ νήσων Αττικής» και ειδικότερα μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER.

Οι ΣΜΕ αφορούν σε:

 

Πληροφορίες: 210 4120002, 210 4120004, 210 4120009

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική