Πρόσληψη 2 ατόμων στο ΝΠΔΔ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης

  • Θέρμη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 105
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Θέρμης ανακοινώνουν την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή φύλαξη με Δημιουργική Απασχόληση», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία