Πρόσληψη 2 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

  • Λαύριο, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 198
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική