Πρόσληψη 2 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

  • Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 152
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ααναακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μήνες, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική