Πρόσληψη 2 Γιατρών στο Δήμο Βόλου

  • Βόλος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 190
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρών (Γενικής Ιατρικής και ελλείψει Ειδικών Παθολόγων), για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία