Πρόσληψη 2 Γιατρών στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

  • Ρέθυμνο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2018
  • Εμφανίσεις 149
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 ΠΕ Ιατρών (Ειδικών Παθολόγων και ελλείψει Καρδιολόγων ή Πνευμονολόγων ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει Ουρολόγων ή Γαστρεντερολόγων ή Ορθοπεδικών), για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη