Πρόσληψη 2 Δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2018
  • Εμφανίσεις 383
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη δύο (2) θέσεων μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική