Πρόσληψη 2 Δικηγόρων στο Δήμο Θέρμης

  • Θέρμη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2018
  • Εμφανίσεις 167
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριµένα ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις και ενός δικηγόρου (1) παρ’ Αρείω Πάγω.

Πληροφορίες: τηλ. 2313 300747

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία