Πρόσληψη 2 Εργατών Κήπων στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

  • Νάουσα, Ημαθίας
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2018
  • Εμφανίσεις 93
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΥΕ Εργατών Κήπων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία