Πρόσληψη 2 Καθαριστών στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» Δήμου Νέας Ιωνίας

  • Νέα Ιωνία, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 69
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΥΕ Καθαριστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική