Πρόσληψη 2 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ηράκλειο Αττικής

  • Ηράκλειο, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/01/2017
  • Εμφανίσεις 367
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά Δύο (2) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδοσφαίρισης για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. – ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο Ηράκλειο Αττικής.

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική