Πρόσληψη 2 Πολιτικών Μηχανικών στη ΔΕΗ | Ρόδος

  • Ρόδος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 78
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης & Ελέγχου Έργων στη Ρόδο ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου