Πρόσληψη 2 Τεχνιτών Καλουπατζήδων στη Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.)

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 77
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΔΕ Τεχνιτών Καλουπατζήδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη