Πρόσληψη 2 Τεχνιτών Υδραυλικών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας – Χορτιάτη

  • Πυλαία Χορτιάτης, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 188
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία