Πρόσληψη 2 Υδραυλικών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας

  • Θήβα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 73
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα