Πρόσληψη 2 Φυλάκων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2018
  • Εμφανίσεις 210
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (ένας για το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και ένας για τον Αρχαιολογικό Χώρο Διμηνίου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία