Πρόσληψη 2 Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

  • Άρτα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 100
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος